آغاز بکار وب سایت شخصی اینجانب: بهمن حاجی پور

به وب سایت شخصی بنده خوش آمدید. اینجانب بهمن حاجی پور، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی هستم و سال های متمادی است که به امر تدریس و پژوهش در حوزه استراتژی، مدیریت و سازمان مشغول هستم.