وبگاه دکتر عباس قاسمی حامد
 • آثار,حقوق شهری,مقاله ۲۱ فروردین ۱۳۸۹
  مرجع قانونی تشخیص باغ در شهر

  مرجع قانونی تشخیص باغ در شهر[۱]   دکتر عباس قاسمی حامد[۲] چکیده با رشد فزاینده قیمت املاک مسکونی در شهرها بالاخص در شهر تهران و استفاده سودجویان از هر فرصتی برای تخریب باغ‏ های واقع در محدوده قانونی و حریم شهرها، شورای اسلامی شهر تهران به منظور مقابله با این روند در پنجاه و سومین …

 • آثار,حقوق شهری,مقاله ۲۱ فروردین ۱۳۸۸
  جایگاه قانونی شورای اسلامی شهر برای شناسایی باغ در محدوده و حریم شهر

  جایگاه قانونی شورای اسلامی شهر برای شناسایی باغ در محدوده و حریم شهر[۱] دکتر عباس قاسمی حامد[۲] چکیده مالکین اموال غیر منقول از جمله باغات، بر مبنای قاعده تسلیط، حق همه گونه تصرف در مایملک خود را دارند. این قاعده عقلایی در مواردی توسط قانونگذار تخصیص خورده و محدود گردیده است. تا سال ۱۳۴۵ هـ …

 • آثار,حقوق شهری,مقاله ۲۱ فروردین ۱۳۸۰
  نظارت پذیری شورای اسلامی شهر در چارچوب حقوق شهری

  نظارت پذیری شورای اسلامی شهر در چارچوب حقوق شهری[۱] دکتر عباس قاسمی حامد   مدیریت شهری یکی از موضوعات مهم و اساسی حقوق شهری است است. با توجه به تحولات قانونی کشورمان در این زمینه و اجرای اولین دور قانون شوراها در سالهای اخیر موضوع یاد شده وارد مرحله تازه‏ ای گردیده است.در این میال …