وبگاه دکتر عباس قاسمی حامد
  • حقوق اقتصادی؛ پی آمد همگرائی حقوق و اقتصاد

    حقوق اقتصادی؛ پی­آمد همگرائی حقوق و اقتصاد عباس قاسمی‌حامد چکیده ایجاد تعادل در حوزه­های تولید، توزیع، مبادلات و مصرف، نقطه اشتراک قابل توجه «حقوق» و «اقتصاد» و پی­آمد همگرائی آنهاست. نظام حقوقی به کمک حقوق اقتصادی پدیده­های جدید اقتصادی را درک کرده و ضمن نظم بخشیدن به روابط در این زمینه، سعی بر ایجاد تعادل …

  • آثار,حقوق اقتصادی,مقاله ۱۴ مرداد ۱۳۹۴
    حقوق اقتصادی

    حقوق اقتصادی[۱] دکترعباس قاسمی حامد[۲] چکیده حقوق اقتصادی، بر مبنای نیازهای جدید و باتوجه به کاربرد قواعد حقوقی شکل گرفته است. این رشته حقوقی از مجموعه قواعد و عرف­های حقوقی، ساختارها، تشریفات، نهادها و روش­هایی تشکیل­یافته که پاسخگوی افزایش قابل ملاحظه نفوذ سیستم اقتصادی در جوامع امروزی است. حقوق اقتصادی، با به­کارگیری اصول و قواعد …