وبگاه دکتر عباس قاسمی حامد
  • آثار,حقوق شهری,مقاله ۲۱ فروردین ۱۳۸۰
    نظارت پذیری شورای اسلامی شهر در چارچوب حقوق شهری

    نظارت پذیری شورای اسلامی شهر در چارچوب حقوق شهری[۱] دکتر عباس قاسمی حامد   مدیریت شهری یکی از موضوعات مهم و اساسی حقوق شهری است است. با توجه به تحولات قانونی کشورمان در این زمینه و اجرای اولین دور قانون شوراها در سالهای اخیر موضوع یاد شده وارد مرحله تازه‏ ای گردیده است.در این میال …