وبگاه دکتر عباس قاسمی حامد
  • آثار,حقوق اقتصادی,مقاله ۱۴ مرداد ۱۳۹۴
    حقوق اقتصادی

    حقوق اقتصادی[۱] دکترعباس قاسمی حامد[۲] چکیده حقوق اقتصادی، بر مبنای نیازهای جدید و باتوجه به کاربرد قواعد حقوقی شکل گرفته است. این رشته حقوقی از مجموعه قواعد و عرف­های حقوقی، ساختارها، تشریفات، نهادها و روش­هایی تشکیل­یافته که پاسخگوی افزایش قابل ملاحظه نفوذ سیستم اقتصادی در جوامع امروزی است. حقوق اقتصادی، با به­کارگیری اصول و قواعد …