وبگاه دکتر عباس قاسمی حامد
  • آثار,حقوق شهری,مقاله ۵ مرداد ۱۳۹۲
    عوارض محلی

    عوارض محلی[۱] دکتر عباس قاسمی حامد[۲] چکیده شهرداری با داشتن شخصیت حقوقی و استقلال مالی، عهده دار قسمت مهمی از مدیریت شهری است. استقلال مالی شهرداری ها از سال ۱۳۶۲ آغاز شد . لازمه این استقلال، داشتن منابع مالی لازم است. عوارض از مهمترین منابع مالی شهرداری ها محسوب می گردد. عوارض به منظور جبران …