وبگاه دکتر عباس قاسمی حامد
عوارض محلی
آثار,حقوق شهری,مقاله ۵ مرداد ۱۳۹۲
Print Friendly

عوارض محلی[۱]

دکتر عباس قاسمی حامد[۲]

چکیده

شهرداری با داشتن شخصیت حقوقی و استقلال مالی، عهده دار قسمت مهمی از مدیریت شهری است. استقلال مالی شهرداری ها از سال ۱۳۶۲ آغاز شد . لازمه این استقلال، داشتن منابع مالی لازم است. عوارض از مهمترین منابع مالی شهرداری ها محسوب می گردد. عوارض به منظور جبران هزینه هائی که یک موسسه عمومی می کند دریافت می شود. عوارض در دو شکل ملی و محلی تصویب می شود. مجلس شورای اسلامی مرجع صالح برای وضع عوارض ملی است. شوراهای اسلامی شهرها نیز مصداق بارز مراجع صالح وضع عوارض محلی می باشند. با وجود این، در مواردی، مجلس شورای اسلامی اقدام به وضع عوارض محلی می نماید. این عوارض در سطح ملی وصول می گردد اما، محل هزینه آنها، حوزه های محلی مربوط به این عوارض است. در نظام حقوقی ایران، در صورتی که تکلیف عوارض محلی در قانون ملی روشن نشده باشد، شوراهای اسلامی شهرها مرجع وضع عوارض محلی در محدوده قانونی و حریم شهرها خواهند بود. مقررات مربوط به عوارض محلی در مواردی توسط قوانین عام و در ضمن مواد قانونی مستقل پیش بینی شده و در مواردی دیگر قوانین خاص و مستقلی عهده دار این مهم شده اند.

کلید واژگان: شورای اسلامی شهر، عوارض، عوارض محلی، عوارض ملی، مالیات، مدیریت شهری،منابع مالی شهرداری.

[۱] عوارض محلی، اندیشه­ های حقوق اداری، مجموعه مقالات، خانه اندیشمندان علوم انسانی، انتشارات مجد، ۱۳۹۲

[۲] – دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × سه =