نظر سنجی

به نظر شما تقسیم گروه روان شناسی به گروه های تخصصی، چه تاثیری بر وضعیت این رشته در دانشگاه خواهد داشت؟
 

سخن روزانه

دو اشتباه بسیار بزرگ وجود دارد: یکی اینکه قبل از موعد اقدام به عمل کنیم و دیگری اینکه فرصت مناسب را از دست بدهیم پائولو کوئیلو

تقویم

 
سه شنبه
1397
خرداد
29
 


سایت شخصی دکتر فتح‌آبادی
فتح آبادی
مقالات علمی و کتب منتشر شده PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط دکنر فتح آبادی   
شنبه 07 ارديبهشت 1392 ساعت 13:46

 • 1. عباس بازرگان , جلیل فتح آبادی , بهرام عین الهی. (زمستان 1379).رویکرد مناسب ارزیابی درونی برای ارتقاء مستمر کیفیت گروه های آموزشی در دانشگاه های علوم پزشکی.مجله روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

  2. فتح آبادی، جلیل. (1387). بررسي ميزان شيوع علائم اختلالات رواني-رفتاري در بين جوانان استان مرکزي، مجله روانپزشکي و روان شناسي باليني ايران

  3. فتح آبادی، جلیل. (1387). بررسي مقايسه اي ميزان شيوع اختلالات رواني در استان مرکزي و ارائه راهکارهاي پيش گيري، مجله علمي – پژوهشي دانشکده روانشناسي دانشگاه اهواز (در دست بررسی)

  4. فتح آبادی، جلیل.(1387). بررسي تأثير نوع سنجش بر رويکردهاي مطالعه و راهبردهاي آماده شدن براي امتحان در دانشجويان با پيشرفت تحصيلي بالا و پايين، مجله علوم تربيتي و روان شناسي(ويژه نامه علوم تربيتي) دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه اهواز.

  5. فتح آبادی، جلیل. (1387). بررسي تأثير ارزشيابي کيفي- توصيفي در تحقق هدفهاي شناختي، عاطفي و رواني- حرکتي دانش آموزان، مجله مديريت و برنامه ريزي دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه شهيد بهشتي، شماره دوم

  6. علی اکبر سیف و جلیل فتح آبادی.(اسفند 1387)رویکرد های مطالعه و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی ، جنسیت و مدت تحصیل دانشجو در دانشگاه.دانشور رفتار

  7. فتح آبادی، جلیل. (1388). بررسی رابطه پایگاههای هویت و منبع کنترل با جنس، پایه تحصیلی و رشته تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه. مجله روان شناسي کاربردي- دانشکده روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه شهيد بهشتی، شماره 10

  8. سپیده رمزی و شهلا پاکدامن و جلیل فتح آبادی.(تابستان 1388)بررسی تحولی سازگاری در نجوانان و جوانان تیزهوش و عادی با توجه به ویژگی های فارسی شخصیتی آنان.

  9. اکرم آهنگی و علیرضا عابدین و جلیل فتح آبادی.(زمستان 1388)رابطه بین تیپ شخصیتی و سبک های حل مسئله در کارکنان دانشگاه. روانشناسی کاربردی

  10.زهره نوری و جلیل فتح آبادی و کوروش پرند(بهار و تابستان 1389)پیشبینی اضطراب ریاضی در دانش آموزان رشته های ریاضی، انسانی و تجربی در دوره های متوسطه بر اساس متغیر های خودکارامدپنداری و جهت گیری هدفی.دانشگاه سیستان و بلوچستان ایران

  11. رحیم یوسفی و علیرضا عابدین وعبدالحکیم تیرگری و جلیل فتح آبادی. (پاییز1389) اثربخشی مداخله آموزشی مبتنی بر مدل طرحواره ها در ارتقاء رضایت زناشویی. فصلنامه روانشناسی بالینی
  12. دکتر جلیل فتح آبادی،(پاییز 1389).کندو کاو در یک دهه انتشار مقالات فصلنامه تعلیم و تربیت در قلمرو روان شناسی تربیتی( 1379-1388).فصلنامه تعلیم و تربیت.شماره 3

  13. زهره نوری و جلیل فتح آبادی و کوروش پرند.(زمستان 1389) جهت گیری هدفی، خودکارامد پنداری و اضطراب ریاضی در دانش آموزان پایه دوم متوسطه.فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی

  14. شهرام واحدی و جلیل فتح آبادی و سونیا اکبری.(زمستان 1389)الگوی میانجی احساس تنهایی هیجانی و اجتماعی، بهزیستی معنوی و فاصله اجتماعی و افسردگی در دانشجویان دختر. روانشناسی کاربردی

  15. مریم فرخ نیا.جلیل فتح آبادی. (1390) بررسی تاثیرات مداخلات شناختی در کاهش شدت درد و تغییرلت ایجاد شده در ضربان قلب و اشباع اکسیژن خون.فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم

  16.مریم فرخ نیا. شهریار شهیدی. جلیل فتح آبادی(تابستان 1390)بررسی تاثیر مداخلات شناختی در کاهش شدت درد،پریشانی و بهبود کیفیت زندگی موقعیتی کودکان مبتلا به سرطان .فصلنامه روانشناسی بالینی دانشگاه تهران

  17. مریم فرخ نیا، شهریار شهیدی، جلیل فتح آبادی. (تابستان 1390) بررسی تاثیر مداخلات شناختی در کاهش شدت درد،پریشانی و بهبود کیفیت زندگی موقعیتی کودکان مبتلا به سرطان (برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد). فصلنامه روانشناسی بالینی دانشگاه سمنان

  18. دکتر علیرضا محمدی آریا – دکتر جلیل فتح آبادی – یزدان کاکائی- محمد نوذری.(پاییز و زمستان 1390)ارزشیابی جامع دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان بر اسا الگوی CIPP از دیدگاه کارکنان آموزشی در سال تحصیلی 86-85.مجله علمی دانشکده پرستاری و ممامایی بویه گرگان .شماره 2

  19. فرخ نیامریم. فتح آبادی جلیل.شهیدی شهریار.(پاییز1390)بررسی تاثیر مدیریت درد درکاهش شدت درد کودکان مبتلا به سرطان.مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم.

  20. رحیم یوسفی.علیرضا عابدین.جلیل فتح آبادی.عبدالحکیم تیرگری.(پاییز1390)مقایسه اثربخشی دو مداخله آموزش گروهی طرح واره محور و سبک زندگی محور در ارتقاء سطح بینش شناختی زو جین دارای نارضایتی زناشویی.فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده

  21. علی عیسی زادگان، جلیل فتح آبادی. (بهار 1391) نقش راهبردهای نظم دهی شناختی هیجان و سلامت عمومی در ناگویی خلقی - نسخه الکترونیکی. روان شناسی تحولی: روان شناسان ایرانی

  22. هاجر بهرامی، وحید نجاتی، حمید رضا پور اعتماد، جلیل فتح آبادی. (خرداد 1391) مقایسه روانی کلامی آوایی و معنایی در مبتلایان به لکنت رشدی و افراد سالم(برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد) –نسخه الکترونیکی. مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان

  23. هاجر بهرامی، وحید نجاتی، حمید رضا پور اعتماد، جلیل فتح آبادی. (خرداد 1391) مقایسه روانی کلامی آوایی و معنایی در مبتلایان به لکنت رشدی و افراد سالم(برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد) –نسخه الکترونیکی. مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان

  24. فتح آبادی، جلیل. بینش مفهومی ارزشمند در روان درمانی: بررسی تطبیقی بینش در نظریه اولیه فروید، روانشناسی من، و نظریه روابط موضوعی

  25. رحیم یوسفی.جلیل فتح آبادی. برسی رابطه بین طرحواره های ناکارامد و بینش شناختی در زوجین دراری نارضایتی زناشویی .فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز

  26. رابطه ویژگی های شخصیتی با بخشایش نسبت به خیانت فرضی همسر.فصلنامه روانشناسی ایران

  27. اصغر جعفری،جلیل فتح آبادی،شهلا پاکدامن،سید محمد کاظم واعظ موسوی.(گواهی پذیرش)رابطه کمال گرایی و راهبردهای مقابله با فرسودگی در ورزشکاران فوتبال.نشریه علمی پژوهشی رفتار حرکتی ورزشی

  28. اصغر جعفری،جلیل فتح آبادی، شهلا پاکدامن، سید محمد کاظم واعظ موسوی. رابطه کمال گرایی و راهبردهای مقابله با فرسودگی در ورزشکاران فوتبال (گواهی پذیرش مقاله) –برگرفته از رساله دکترا. نشریه علمی پژوهشی رفتار حرکتی ورزشی


 • 1. ترجمه كتاب سلامت همگاني و اكولوژي انساني –نوشته جان ام لاست انتشارات ارجمند( به همراه اساتيد دانشكده بهداشت دانشگاه تهران) 1382

  2. تأليف كتاب نشانگرهاي كيفيت در ارزيابي دانشگاهي انتشارات سازمان سنجش آموزش كشور (به همراه كارشناسان سازمان سنجش) 1384
 

حاضرین در سایت

 11 مهمان حاضر

دکتر جلیل فتح آبادی

آمار بازدید کنندگان

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterامروز429
mod_vvisit_counterاماه7705
mod_vvisit_counterکل بازدیدها795894

مدیریت

پل ارتباطی: در صورت بروز هرگونه مشکل با این آدرس ای میل تماس بگیرید. muhammadsharifi1@gmail.com