BLOG

برای چه زیسته‌ام؟ بخشی از پیش‌گفتار راسل بر زندگی‌نامه‌اش با ترجمه احمد بیرشک

*****************

یادداشت به مناسبت روز ملی فناوری اطلاعات، زادروز خوارزمی

مریم میرزاخانی یادداشتم در ویژه نامه زنده یاد مریم میرزاخانی، مجله رشد آموزش ریاضی، شماره ۱۲۷، صفحه ۷۳

آموزش مفاهیم از پنجره تاریخچه آن‌ها یک سخنرانی کوتاه از من در اس.بی.یو.تاک درمورد  آموزش ریاضی، ۱۳ آذر ۱۳۹۷ 

‎⁨ ریاضیات کجاست؟ سخنرانی برای ورودی‌های جدید دانشکده ریاضی، مهر ۱۳۹۸